Beste vrienden,

 

Hierbij hebben wij het genoegen alle leden, samen met hun partner, vriendelijk uit te nodigen op onze jaarlijkse Algemenen Statutaire Vergadering op 

 

DONDERDAG 18 JANUARI 2024

Huis Van Wonterghem - Domein MAELSTEDE, Brugsesteenweg 455  8520  Kuurne

 

14.30u : Verwelkoming door de Voorzitter

               Koffietafel

               Opening/inleiding door de Voorzitter

 

AGENDA
 1. Administratief verslag.

   

 2. Financieel verslag.

  Goedkeuring van de jaarrekening

  Decharge aan het bestuur

   

 3. Mandaathernieuwing.

  Op 01/01/2024 vervalt het driejaarlijks mandaat van bestuurslid Annie Vanneste. 

  Ingevolge akkoord van betrokkene stellen wij voor haar mandaat te hernieuwen.

   

 4. Ontslag bestuurslid Stefaan Delbeke, ingevolge het bereiken van de statutair bepaalde leeftijdsgrens.

   

 5. Aanstellen nieuwe bestuursleden.

  Kandidaten : Roos D'Hallewin en Filip Holvoet

 

Aansluitend volgt een vooruitblik op het nieuwe werkjaar 2024 door de Voorzitter.

 

Als deelname in de kosten vragen wij een bijdrage van 15 eur per persoon, te storten op rekening 

BE41 7380 0564 4210 van KBC Senioren Kortrijk met als mededeling 'jaarvergadering' tegen uiterlijk 1 januari 2024.

 

Eventuele annulering dient gemeld aan Stefaan Delbeke - 056/70 49 67 of e-mail stefaan.delbeke1@telenet.be

 

Het bestuur

 

Disclaimer : Wij informeren jullie dat tijdens het evenement eventueel foto's kunnen genomen worden en deze ook gepubliceerd kunnen worden op onze website www.kringkbckortrijk.be en/of in onze periodieke Nieuwsbrief.  Indien niet gewenst, gelieve dit kenbaar te maken door dit op voorhand te melden aan de fotograaf.

nieuwjaarswensen

Andere activiteiten