AANDACHT - AANDACHT - AANDACHT


 Wegens de besparingsronde van het Sociaal  Fonds zullen we inde nabije

  toekomst het aantal zendingen zowel per post als via mail moeten

  beperken tot een vijftal per jaar .


  Dit houdt in dat sommige uitnodigingen voor toekomstige activiteiten

  tamelijk lang op voorhand zullen verstuurd worden .


  Kijk dus bij het blokkeren van jouw agenda voldoende ver vooruit .

  Het wordt even wennen .

     

                         RD


 Beste vrienden kringleden:

De corona-evolutie biedt ons weer enig perspectief zodat we onze kringactiviteiten met vol enthousiasme hernemen . Hopelijk blijven de besmettingscijfers onder controle en hebben de versoepeling geen averechts effect . Hoewel we er mogen van uitgaan dat al onze leden reeds volledig gevaccineerd zijn, roepen we hierbij toch op om de coronamaatregelen die van kracht zijn op het moment van onze activiteiten, strikt op te volgen .

Wij hopen op een totale medewerking daaromtrent !!!


Rudi Devos - voorzitter
 VOLGENDE PAGINA’S : uitnodigingen tot en met  23 JANUARI  !!!

           Volgende pagina Voordracht De Winne