KBC zangkoor o.l.v.dirigent Julien LOGIE ( niet op foto )


  We herkennen ( staand v.l.n.r. ) : Gery Coeman, Paul De Clercq, Robert

  Loosveld, Frans Houck, Marie-Rose Hermans( echtg. Frans Houck),  Leona   De Praeter, Els Rommel  ( wed.Gery Coeman ) …?, …?, Monique Verhenne

 ( echtg. Luc Vanoutryve )


 Foto ingestuurd door Liliane Dujardin ( wed. Julien Logie ) - Waarvoor dank !

 Volgende pagina : Bootsman


 Uit  “ een of andere Oude Doos “ die ieder van ons thuis nog wel ergens heeft staan, publiceren we  geregeld  ietwat “ vergeten en/of vergeelde “ foto’s , documenten en dergelijke meer .Kortom : een beetje nostalgie  afkomstig uit ons nabije bankverleden . Alle bijdragen zijn zeer welkom .     RD  

Mocht iemand bezwaren hebben tegen foto’s waarin zijn/haar afbeelding is in opgenomen, worden die op eenvoudig verzoek onmiddellijk verwijderd !!!!      RD