zie vervolg op volgende pagina


 Het vroegere kantoor Harelbeke - waar nu restaurant “ De Mart “

  gevestigd is. De achterliggende tuin, kwam vroeger tot bijna aan  het station.

 ( foto : Frans Vercaemer -Martine Bostoen - waarvoor dank ! )


 Uit  “ een of andere Oude Doos “ die ieder van ons thuis nog wel ergens heeft staan, publiceren we  geregeld  ietwat “ vergeten en/of vergeelde “ foto’s , documenten en dergelijke meer .Kortom : een beetje nostalgie  afkomstig uit ons nabije bankverleden . Alle bijdragen zijn zeer welkom .     RD  

Mocht iemand bezwaren hebben tegen foto’s waarin zijn/haar afbeelding is in opgenomen, worden die op eenvoudig verzoek onmiddellijk verwijderd !!!!      RD