Jubilea

Vieren dit kwartaal hun huwelijksjubileum :

Nieuwe leden

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden

Overleden leden

Overleden leden of hun partner