Bestuur

Statuten

Statuten dd. 10/02/2022

Onze Kring werd op 4 januari 1962 opgericht onder de naam van “ Kring van de  Oprustgestelden van de n.v. Kredietbank - Groep Kortrijk “.

 Als motto kozen de  pioniers van toen “ DOOR VRIENDSCHAP STERK “ .

Met dezelfde filosofie streven we er naar een hechte band te smeden tussen de Kringleden d.m.v. het organiseren van diverse activiteiten en door een bijdrage op sociaal vlak via een bezoek aan ouderen of zieke collega’ s .

Als enige Kring is ons  bestuur “ multi-cultureel “ samengesteld uit leden van KBC, ex-KB, ex-Cera, ex-Bank van Roeselare . 

Heel erg welkom zijn :

 -  de vroegere personeelsleden van hoger genoemde financiële instellingen die hun loopbaan hebben  beëindigd via pensionering of overgangsregeling .

 -   hun levenspartners

 -  weduwen/weduwnaars van in actieve dienst overleden personeelsleden .

Wie suggesties, bemerkingen of voorstellen heeft, kan steeds bij de bestuursleden terecht . Ook via de rubriek  “Vrij Podium“ van deze website heeft iedereen een klankbord en zijn alle suggesties steeds welkom !      

Onze statuten vindt u hier.                                                               

RD

Graag ook lid worden?

Neem contact op via kringkortrijk@gmail.com

Vraag lidmaatschap aan