Bestuur

Statuten

Statuten dd. 10/02/2022

 

"Kring KBC Senioren regio Kortrijk"

Een klein beetje geschiedenis : 

Onze Kring werd op 4 januari 1962 opgericht onder de naam van “ Kring van de  Gepensioneerden van de n.v. Kredietbank - Groep Kortrijk “.

Ingevolge de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 januari 2012 werd de benaming gewijzigd in "KBC Senioren regio Kortrijk". 

Als motto kozen de  pioniers van toen “ DOOR VRIENDSCHAP STERK “ .

Met dezelfde filosofie streven we er naar een hechte band te smeden tussen de Kringleden d.m.v. het organiseren van diverse activiteiten onder de noemer "voor elk wat wils" en door een bijdrage op sociaal vlak via een bezoek aan ouderen of zieke collega’ s .

Ons bestuur is "multi-cultureel" samengesteld uit leden van KBC en de vroegere KB, Cera & ABB en Bank van Roeselare. 

Heel erg welkom zijn :

 -  de personeelsleden van KBC die hun loopbaan hebben  beëindigd via pensionering of overgangsregeling .

 -  hun levenspartners

 -  weduwen/weduwnaars van in actieve dienst overleden personeelsleden .

Ons voornaamste communicatiekanaal is de huidige website aangevuld met periodieke postzendingen (incl. de Nieuwsbrief) voor leden die niet over internet beschikken.

Wie suggesties, bemerkingen of voorstellen heeft, kan steeds bij de bestuursleden terecht of een berichtje sturen naar ons mailadres kringkortrijk@gmail.com.  Ook via de rubriek  “Uw pagina“ op deze website heeft iedereen een klankbord en zijn alle suggesties steeds welkom !      

Onze statuten vindt u hier.                                                               

RD