Woordje van de voorzitter

Beste vrienden-kringleden,

"A new star is born !"

Inderdaad, onze nieuwe website is vanaf 21 november 2023 online en vervangt aldus - na 15 jaar - onze oude vertrouwde site.

De site is te bezoeken via het volgende adres :

www.kringkbckortrijk.be

Jawel, hetzelfde adres als de vroegere site die zodoende automatisch geblokkeerd wordt.

In de nabije toekomst wordt de website (trouwens voor alle Kringen) "HET communicatiekanaal" (*)..

De pagina's HOME en AGENDA zijn hierbij zeer belangrijk.  Via de links "bekijk activiteit" en "inschrijven" kan je hierbij jouw deelname aan een welbepaalde activiteit kenbaar maken.  Je ontvangt onmiddellijk een bevestiging per e-mail.  Uiteraard is de inschrijving slechts definitief na betaling.  Zo eenvoudig is dit !

De rest van de site bevat heel veel informatie die zeer regelmatig wordt ge├╝pdatet (webmasters : Paul en Filip).

Voor ons werkjaar 2024 zullen we met deze inschrijvingsprocedure starten, voor de activiteiten vanaf februari (bowling en voordracht).

Belangrijke afspraak :  Wil je nu toch reeds testen, doe dit enkel voor de inschrijving Kerstfeest en vermeld in de zone "opmerkingen" van het inschrijvingsformulier "dit is een test waarmee u geen rekening moet houden".

En nu ..... surfen maar !

Heb je een vraag ?  Stel ze dan via het gekende mailadres kringkortrijk@gmail.com . Dit adres vind je trouwens ook terug onderaan de homepagina bij de contactgegevens.

 

Hartelijke groeten,

 

Namens het Kringbestuur (RD)

 

(*) met uitzondering van de zgn. "postleden" die periodiek via brief worden geïnformeerd.

Ook interessant

Woordje van de voorzitter

Beste wensen voor 2024 !

Woordje van de voorzitter

Exit 2023 - Welkom 2024